Ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, με επιστολή του προς την Επιτροπή του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν.2190/1994 ζητά να επιτραπούν περίπου 9.500 προσλήψεις στους δήμους της χώρας μετά την εμφάνιση φαινομένων δυσλειτουργίας, εξαιτίας της απαγόρευσης προσλήψεων που επιβάλει η νομοθεσία περί εκλογών, αλλά και το αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για προσλήψεις σε συγκεκριμένους τομείς των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, ζητά να γίνουν προσλήψεις κατ΄ εξαίρεση για τους δήμους της χώρας, καθώς «η παράταση της περιόδου αναστολής, σε συνδυασμό με την έλευση της θερινής περιόδου που οδηγεί σε κατακόρυφη άνοδο των αναγκών των φορέων αρμοδιότητας του υπουργείου σε προσωπικό έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία τους, με άμεσο αντίκτυπο στους εξυπηρετούμενους πολίτες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ελλοχεύει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

Ο κ. Κουκουλόπουλος ζητά να γίνουν κατ' εξαίρεση προσλήψεις σε ανταποδοτικούς τομείς των δήμων και συγκεκριμένα 4.703 προσλήψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας και 4.000 δίμηνες συμβάσεις προσωπικού. Οι 4.000 προσλήψεις αφορούν ναυαγοσώστες (η πρόσληψή τους είναι υποχρεωτική εκ του νόμου), τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τις δημοτικές παιδικές κατασκηνώσεις και την πυρασφάλεια. Επίσης, ζήτησε να προσληφθούν 500-700 υδρονομείς άρδευσης.

«Πρέπει να υπάρξει η άρση της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προσωπικού, ώστε να μην ανασταλούν βασικές λειτουργίες της αυτοδιοίκησης, να προστατευθεί η υγεία και η περιουσία των πολιτών, αλλά και να μην απολεσθούν κοινοτικοί πόροι» ανέφερε ο υφυπουργός.