Το «πάγωμα» στις διαδικασίες κρίσεων και μεταθέσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 28, Ν.2190/1994, ΦΕΚ Α΄28), ενώ εξαιρούνται οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση επιτρέπονται οι υπηρεσιακές μεταβολές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, «προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη επιτροπής από μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας», διευκρινίζει σχετική ανακοίνωση.