Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του δήμου Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 8.30 έως τις 10.00 λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου - Ειρηνοδρομίας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στους παρακάτω δρόμους:

- Αγ. Δημητρίου, στα τμήματα της μεταξύ των οδών Καράμπαμπα και Κ. Καραμανλή και 25ης Μαρτίου και Δράμας.
- Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Δημητρίου και 25ης Μαρτίου.
- 25ης Μαρτίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κ. Καραμανλή και Αγ. Δημητρίου.
- Στρ. Παπάγου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δράμας και Καράμπαμπα.
- Καράμπαμπα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στρ. Παπάγου και Αγ. Δημητρίου.
- Δράμας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Δημητρίου και Στρ. Παπάγου.