Εικοσιτέσσερα παιδάκια της δευτέρας τάξης του Β’ Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδας εισέπνευσαν ποσότητα από πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως που χύθηκε μέσα στην τάξη, όταν τον περιεργαζόταν ένας μικρός μαθητής.  Οι 24 μικροί μαθητές εισέπνευσαν μεγάλη ποσότητα από τη σκόνη, με αποτέλεσμα η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου να καλέσει τους γονείς των παιδιών και να τα μεταφέρουν στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης και σε άλλα νοσοκομεία.

Το περιστατικό αυτό, όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, δεν έχει καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής να μην το γνωρίζει. Οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου έβγαλαν τον πυροσβεστήρα από την τάξη, για τον οποίο όμως δεν γνωρίζει κανείς αν είχε λήξει.