Άμεσα αρχίζουν -με απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας- οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού στους δήμους προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει ιδιαίτερα στις υπηρεσίες καθαριότητας των τουριστικών δήμων, όπου ο πληθυσμός διπλασιάζεται.  Οι διαδικασίες είχαν σταματήσει λόγω της προεκλογικής περιόδου.