Παναττική απεργία, 24ωρης διάρκειας, έχουν προγραμματίσει για σήμερα οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού και στα ξενοδοχεία.    Κεντρικό τους αίτημα είναι να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας χωρίς μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων. Ακόμη διεκδικούν την πληρωμή όλων των δεδουλευμένων στους απλήρωτους εργαζόμενους, τάσσονται κατά των απολύσεων της εκ περιτροπής εργασίας και την υπογραφής ατομικών συμβάσεων.