Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σήμερα σε ισχύ, από τις 09.00 έως τις 12.30, στο δήμο Νέας Σμύρνης λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «8ος Γύρος Νέας Σμύρνης».
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς περιοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης:

- Κων/νου Παλαιολόγου, στο τμήμα της από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Κυδωνιών.
- Κυδωνιών, στο τμήμα της από την οδό Κων/νου Παλαιολόγου μέχρι την οδό Αγ. Φωτεινής.
- Αγίας Φωτεινής, στο τμήμα της από την οδό Κυδωνιών μέχρι την οδό Νικολάου Πλαστήρα.
- Νικολάου Πλαστήρα, στο τμήμα της από την οδό Αγίας Φωτεινής μέχρι την οδό Ραιδεστού.
- Ραιδεστού, στο τμήμα της από την οδό Νικ. Πλαστήρα μέχρι την οδό Σολομωνίδου.
- Σολομωνίδου, στο τμήμα της από την οδό Ραιδεστού μέχρι την οδό Κύπρου.
- Κύπρου, στο τμήμα της από την οδό Σολομωνίδου μέχρι την οδό Αγνώστων Μαρτύρων.
- Αγνώστων Μαρτύρων, στο τμήμα της από την οδό Κύπρου μέχρι την οδό Εύξεινου Πόντου.
- Εύξεινου Πόντου, στο τμήμα της από την οδό Αγνώστων Μαρτύρων μέχρι την οδό Αιγαίου.
- Αιγαίου, στο τμήμα της από την οδό Εύξεινου Πόντου μέχρι την οδό Προφήτου Ηλία.
- Προφήτου Ηλία, στο τμήμα της από την οδό Αιγαίου μέχρι την οδό Κράτητος.
- Κράτητος, στο τμήμα της από την οδό Προφήτου Ηλία μέχρι την οδό Θράκης.
- Θράκης, στο τμήμα της από την οδό Κράτητος μέχρι την οδό Αγίας Φωτεινής.
- Κων/νου Παλαιολόγου, στο τμήμα της από την οδό Θράκης μέχρι την 25ης Μαρτίου.