Στα αρχαία ελληνικά κατεύθυνσης και τα μαθηματικά κατεύθυνσης εξετάζονται σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδα Α'). Συγκεκριμένα οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάζονται στα αρχαία και οι μαθητές της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης εξετάζονται στα μαθηματικά.