Τον Ιούλιο θα εξεταστούν τελικά οι υποψήφιοι που διεκδικούν μία από τις 80 θέσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Η αρχική ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων είχε καθοριστεί για την 26η και 27η Μαΐου, ωστόσο μετατίθεται για τις 14 και 15 Ιουλίου, λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Το προκαταρκτικό στάσιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των  υποψηφίων υποχρεωτικά στα μαθήματα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική.


Κατά το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υποχρεωτική γραπτή διαδικασία στο γνωστικό πεδίο Δημόσια Διοίκηση και σε γραπτή και προφορική εξέταση σε ένα ακόμη γνωστικό πεδίο μεταξύ των: 

1. Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής,
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις,


3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική, 4. Κοινωνική Διοίκηση, 5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική.

Παράλληλα, θα εξεταστούν γραπτά και προφορικά σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους ανάμεσα σε αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα εξεταστικά κέντρα και οι ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων.


Πηγή: in.gr