Ήταν Τρίτη 29 Μαΐου 1453, όταν ο σουλτάνος Μωάμεθ Β, μπήκε θριαμβευτής στην Βασιλίδα των πόλεων, και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέρρευσε οριστικά. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό. Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453.

Η εξασθενισμένη αυτοκρατορία, που είχε πλέον περιοριστεί σε εδάφη γύρω από την Κωνσταντινούπολη, δεν μπόρεσε να αντισταθεί αποτελεσματικά στην προέλαση των Οθωμανών, που στα τέλη του 17ου αιώνα έφτασαν έως την καρδιά της Ευρώπης, απειλώντας την Βιέννη.   

Ο πόνος για την πτώση και τον χαμό της Πόλης και η ελπίδα για αποτίναξη του ζυγού, πέρασε από γενιά σε γενιά μέσα από την λαϊκή ποίηση.