Συνεχίζονται από σήμερα οι διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων- ωφελούμενων από τους δικαιούχους της πράξης η «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μετά και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Εργασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.  
Πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, αφορούν 248 αιτήματα για την κάλυψη 45.152 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, για ανάγκες κυρίως στους ΟΤΑ.  

Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης, που είχαν ξεκινήσει πριν τις 24 Απριλίου 2012 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του, κατά περίπτωση, εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.  

Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή σημειώνει, ότι οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω διαδικασίες οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
TAGS