Με νέους επιχειρηματίες και αγρότες συναντήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης κατά την περιοδεία του στην πόλη της Τρίπολης, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός του με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της αγροτικής οικονομίας και της ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων πρότεινε:

-Διασφάλιση της δανειοδότησης προς τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την προωθούμενη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών
-Συμψηφισμό υποχρεώσεων–απαιτήσεων μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων συνυπολογίζοντας όλους τους φορείς του δημόσιου
-Εξόφληση των υποχρεώσεων τους κράτους προς τους ιδιώτες
-Αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων εμποδίων από τη γραφειοκρατία και πάταξη της διαφθοράς
-Αναδιοργάνωση όλων των αρμόδιων δομών και υπηρεσιών του δημοσίου ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά το ρυθμιστικό, ελεγκτικό και ταυτόχρονα υποστηρικτικό ρόλο προς την επιχειρηματικότητα
-Σταθερό βιώσιμο και δίκαιο φορολογικό σύστημα με κίνητρα για επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και την επίδειξη φορολογικής συνέπειας
-Υποστήριξη μέσω του ΕΣΠΑ για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, διεθνή δικτύωση, σύνδεση με την Έρευνα – καινοτομία
-Υποστήριξη της δημιουργίας νέων οικονομικών υποκειμένων, ιδιαίτερα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας