Το 95% των Ελλήνων και το 80% των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση της ΕΕ προς τη χώρα τους, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την ειδική έκδοση του ευρωβαρόμετρου με αντικείμενο τα θέματα «εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ» που δόθηκε την Παρασκευή στη δημοσιότητα, στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, οι Έλληνες (89%) και οι Κύπριοι (93%) είναι οι πολίτες της ΕΕ που υποστηρίζουν περισσότερο ότι ο αριθμός των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των κρατών μελών. Ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 80%.

Το 32% των Ελλήνων (22η θέση στους «27») και το 53% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η μετανάστευση ενισχύει οικονομικά και πολιτιστικά τη χώρα τους.

Επίσης σύμφωνα με την κοινοτική δημοσκόπηση, το 71% των Ελλήνων (24η θέση μεταξύ των «27») και το 84% των πολιτών στην ΕΕ δηλώνουν ότι η χώρα τους είναι ασφαλής.

Ακόμη, για το 58% των Ελλήνων (60% στην ΕΕ) οι μετανάστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους, κυρίως λόγω των διακρίσεων που τους ασκούνται, ενώ το 67% των συμπολιτών μας (73% στην ΕΕ) πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιοι οι μετανάστες δεν επιθυμούν να ενσωματωθούν.

Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, το 70% των Ελλήνων και το 67% των πολιτών στην ΕΕ τάσσονται υπέρ της δυνατότητας να μετακινείται κανείς εντός της ΕΕ χωρίς συνοριακούς ελέγχους.

Τέλος, το 63% των Ελλήνων και το 54% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει οικονομική και τεχνική στήριξη στις χώρες εκτός ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.