Αναστέλλεται προς το παρόν η εφαρμογή του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου προβλέπονταν να αρχίσει από 1/6/2012, όπως άλλωστε προέβλεπε ο νόμος Ν.4075/ 2012. , ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναστολή αποφασίστηκε επειδή δεν έχει εκδοθεί έως τώρα, σχετική εφαρμοστική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

TAGS