Με ανακοίνωσή της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ( ΓΓΠΣ ) ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του TAXISnet δεν θα είναι διαθέσιμες σήμερα 6 Ιουνίου 2012 και από ώρα 13:00 έως 14:00, λόγω εργασιών εγκατάστασης των εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή των Καταστάσεων Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων βάσει των ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003 και των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών /Προμηθευτών έτους 2011.
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) οικονομικού έτους 2012, θα λειτουργεί κανονικά.
TAGS