Στις 7 και 8 Ιουνίου από τις 24.00 έως τις 05.00, θα υπάρξει τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λ. Αλεξάνδρας, μεταξύ των οδών Αγίων Πάντων και Βουρνάζου, στο ρεύμα προς Λ. Β. Σοφίας, λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών.