Τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) «για τυχόν αναγκαίες παρεμβάσεις στο νομοθετικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ζητεί ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιάννης Ιωαννίδης, μετά το θέμα που ανέκυψε με τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών των οροθετικών ιεροδούλων. Ειδικότερα, με σχετικό έγγραφό του προς την Αρχή ο κ. Ιωαννίδης ζητά τη γνωμοδότησή της για το εάν υπήρξε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των θιγόμενων προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις και τους προβληματισμούς που υπήρξαν για το θέμα αυτό από τον Συνήγορο του Πολίτη την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, του Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) κ.ά.