Απέρριψε το αίτημα για αναίρεση της προσωρινής τρίμηνης παύσης της Αικατερίνης Πελέκη , το Ποινικο Τμήμα του Αρείου Πάγου.
Όπως έγινε γνωστό, το ποινικό τμήμα έκρινε ότι η απόφαση του Εφετείου με την οποία επιβλήθηκε στη συμβολαιογράφο πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης τριών μηνών για τα συμβόλαια ανταλλαγής στην υπόθεση του Βατοπεδίου έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.


Αντίθετα, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτό το αίτημα της συμβολαιογράφου για αναίρεση του άλλου σκέλους της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου, με το οποίο της είχε επιβληθεί προσωρινή παύση δυο μηνών για τη συμμετοχή της σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, το Εφετείο ερμήνευσε ορθά το νόμο και το Σύνταγμα, κρίνοντας ότι η συμβολαιογράφος κατά παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ν. 3028/2002) προέβη στη σύνταξη των συμβολαίων ανταλλαγής ακινήτων της υπόθεσης Βατοπεδίου.

Σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση, η Αικ. Πελέκη λόγω της ιδιότητάς της, γνώριζε την ακυρότητα της δικαιοπραξίας κατά το σκέλος που η έκταση λόγω της αρχαιολογικής σημασίας ήταν εκτός συναλλαγής και συνεπώς ερχόταν σε αντίθεση με απαγορευτικές διατάξεις του νόμου και του Συντάγματος.

Αντίθετα, σύμφωνα τον Άρειο Πάγο, η απόφαση του Εφετείου κατά το σκέλος που επιβάλει στην Αικ. Πελέκη δίμηνη ποινή παύσης για συμμετοχή της σε ΕΠΕ έχει ασάφειες και ελλείψεις. Και αυτό γιατί η εφετειακή απόφαση δεν διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, γιατί μόνη η συμμετοχή σε ΕΠΕ έπληξε το συμβολαιογραφικό κύρος της και το κύρος του σώματος των συμβολαιογράφων.