Μέχρι τις 29 Ιουνίου, παρέχεται η ευχέρεια στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ευβοίας και στην επαρχία Αιγιαλείας στην Αχαΐα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 και οι οποίοι ρύθμισαν τις υφιστάμενες μέχρι 25.8.2007 ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές τους, προς τις τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και σε επαγγελματίες κι επιχειρήσεις που τους χορηγήθηκαν δάνεια, για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.12.2012.  
Όπως επισημαίνεται από το Επιμελητήρια των νομών που πλήγησαν από τις πυρκαγιές, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών στις διατάξεις της σχετικής απόφασης του υπουργού Οικονομικών που έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι οι ήδη ληφθείσες εξασφαλίσεις να παραμένουν ισχυρές, η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση να βρίσκεται σε λειτουργία και κατάθεση μαζί με την αίτηση και πιστοποιητικού από το οικείο Πρωτοδικείο περί υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Ν.3388/2007, όπως ισχύει.  


Επισημαίνεται πως στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και περιπτώσεις δανείων που έχουν καταγγελθεί, θα πρέπει όμως οι δανειολήπτες της κατηγορίας αυτής, προκειμένου να ενταχθούν, να καταβάλουν τα ποσά των τόκων με τα οποία βαρύνονται.  

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σημειώνει επιπλέον πως σύντομα αναμένεται συνάντηση με τους εκπροσώπους των τραπεζών προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση και για τα μη εγγυημένα δάνεια.