Απολογούνται σήμερα ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο συνεργάτης του, Μιχάλης Λεμούσιας, με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο πρώην δήμαρχος κατηγορείται πως δε δικαιολόγησε περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις ύψους 1.087.589,95 ευρώ, την ίδια στιγμή που ο πρώην γενικός γραμματέας βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης 794.890,21 ευρώ μέσω παράνομων μέσων.