Οδηγίες για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του, προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες των εκλογών της 17ης Ιουνίου, δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, ενόψει της απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας, καλούνται οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων του υπουργείου και οι γενικές γραμματείες που υπάγονται σε αυτό, να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους για την υποχρεωτική δίωρη παραμονή τους στις υπηρεσίες τους, πέραν του ωραρίου που έχουν επιλέξει.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Θανάσης Ξηρός, στην έκτακτη εκλογική απασχόληση θα συμμετάσχουν όλοι εφόσον παράσχουν πραγματική εργασία.

Η εγκύκλιος αφορά τους υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών και των γενικών γραμματειών του, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, που είναι αποσπασμένοι στο υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και τους υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών και των γενικών γραμματειών που είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης και των γραφείων βουλευτών.