Ψυχολογικές, ψυχιατρικές και ιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται σε τακτική βάση και άνευ αμοιβής σε ανήλικα παιδιά κρατούμενων γυναικών, όπως ορίζει το σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και των νοσοκομείων Σισμανόγλειο, Α. Φλέμινγκ και Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
Ήδη, το Σύμφωνο Συνεργασίας τέθηκε σε εφαρμογή από την ημέρα υπογραφής του (12 Ιουνίου 2012) και θα επανεξετάζεται ανά έτος από εκπροσώπους του υπουργείουκαι των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, από τους οποίους θα συντάσσεται σχετική έκθεση δραστηριοτήτων για την πρόοδο εφαρμογής του.