Ομαλοποιείται η κατάσταση με τα προνοιακά επιδόματα, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σήμερα στην καταβολή 18.193.804 ευρώ, που προορίζονται στους δικαιούχους επτά ακόμη δήμων. Πρόκειται για τους δικαιούχους των δήμων Αθήνας, Ελευσίνας, Ιωαννιτών, Ζακύνθου, Κιλκίς, Πύργου και Σάμου και αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2012 και «για όσο χρονικό διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτών», όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου.

Επίσης, με άλλη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται το ποσό των 7.402.813 ευρώ στις περιφέρειες της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών αντιμισθίας των αιρετών οργάνων.

Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας (Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) το ποσό των 850.335 ευρώ για την καταβολή αποκλειστικά και μόνο στους δικαιούχους τού διατροφικού επιδόματος.