Το ποσό των 2.465.854 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Αττικής, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων κλπ.
Το παραπάνω ποσόν κατανέμεται από το υπουργείο Εσωτερικών για τον μήνα Απρίλιο.