Στην καθιέρωση νέων αδειών διαμονής ομογενών ενιαίου τύπου προχωρά το υποργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα έχουν τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, θα είναι σε σχήμα πιστωτικής κάρτας και θα περιλαμβάνουν αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου και δύο δακτυλικά του αποτυπώματα. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής και ελεύθερης επανεισόδου στην Ελλάδα, όπως και ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των συμβαλλόμενων χωρών Σένγκεν.

Η νέα ταυτότητα αντικαθιστά τη χορηγούμενη άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, που είχε τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, σε ομογενείς και μέλη των οικογενειών τους, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008.

Την έκδοση της έχει αναλάβει η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.