Την πώληση θυγατρικής στο εξωτερικό εξετάζει η διοίκηση του ΟΤΕ όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ στη διάρκεια της ομιλίας του κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων.
Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ το 2012 θα είναι δύσκολο έτος καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Οργανισμός θα συνεχίσει να είναι αβέβαιο. Στο πλαίσιο αυτό όπως είπεοι μειώσεις στα τέλη τερματισμού της κινητής θα έχουν επίπτωση στα έσοδα του ΟΤΕ, ενώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ο ΟΤΕ καλείται να αναχρηματοδοτήσει δάνεια ύψους 3,1 δισ. ευρώ.

«Είναι δεδομένο ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν μείωση του κόστους και ικανές χρηματορροές, χωρίς να περικόψουμε τις επενδύσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε την πώληση θυγατρικής του ΟΤΕ στο εξωτερικό» είπε.

«Το περιβάλλον δεν επιτρέπει σε κανέναν ασφαλείς προβλέψεις. Θα ήταν άκαιρο και επιπόλαιο να υποσχεθώ ότι όλα τα ζητήματα μπορούν να λυθούν χωρίς κόπο ή θυσίες, ότι οι δανειακές υποχρεώσεις θα καλυφθούν με ευκολία, ότι θα υπάρξει μερισματική πολιτική. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα παραμείνουμε, παρά τους κραδασμούς, προσηλωμένοι στη στρατηγική μας να αλλάξουμε τον ΟΤΕ, ώστε με κάθε ευκαιρία και σε κάθε δραστηριότητα να αντανακλάται η πραγματική του αξία» τόνισε.

Όσον αφορά στα θέματα της συνέλευσης οι μέτοχοι ενέκριναν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 καθώς και τους όρους Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των θυγατρικών της (COSMOTE Ελλάδος, ΑΜC, GLOBUL, COSMOTE ROMANIA, ROMTELECOM) και αφετέρου της BUYIN S.A. και εκχωρήθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού του ΟΤΕ, ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για τριετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υπάρχοντος , και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Σημειώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμεινε ίδια με αυτή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Τζουγανάτος Αντιπρόεδρος –
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Klaus Müller Μη Εκτελεστικό μέλος
Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος
Claudia Nemat Μη εκτελεστικό μέλος
Ευστάθιος Ανέστης Μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Καραμούζης Μη εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Μπλέτσας Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Timotheus Höttges Μη εκτελεστικό μέλος
TAGS