Αισθητά μειωμένες είναι οι δαπάνες των εθνικών εκλογών της 17ης Ιουνίου του 2012, σε σχέση με τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. Ο δεύτερος γύρος θα είναι κατά 22,5 εκατ. ευρώ «φθηνότερος», σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες των εκλογών του Ιουνίου, στο σύνολο τους θα ανέλθουν σε 47,9 εκατ. ευρώ, έναντι 70,4 εκατ. ευρώ του Μαΐου.

Για τις εκλογές του Ιουνίου οι αποζημιώσεις (Σώματα Ασφαλείας) ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, για τα υλικά σε 4 εκατ. ευρώ και για την επιχορήγηση κομμάτων σε 3,9 εκατ. ευρώ. Στις εκλογές του Μαΐου διατέθηκαν 50 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις, 10 εκατ. για τα υλικά και 10,4 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση κομμάτων.