Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε  αντισυνταγματική τη διάταξη του Ν. 3013/2002, που είχε εισαγάγει ποσόστωση σε βάρος των γυναικών κατά την πρόσληψη προσωπικού στη δημοτική αστυνομία.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η επίμαχη διάταξη καταργήθηκε το 2006 με το νόμο 3448/2006.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι η ρύθμιση του νόμου 313/02, που καταργήθηκε από τον 3448/06, θεσπίζει παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των δυο φύλων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα και πρόσφορα κριτήρια, και είναι αντισυνταγματική.

Λόγω της αντισυνταγματικότητας, η υπόθεση παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.