Τερματίζεται προσωρινά η αβεβαιότητα για το μέλλον των φοιτητικών εστιών.
Δελτίο Τύπου εξέδωσε εχθές το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των φοιτητικών Εστιών. Παρότι λοιπόν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (127177/Η/2011) ο εξοπλισμός και το προσωπικό των φοιτητικών Εστιών είχαν μεταφερθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) στα ΑΕΙ, έπειτα από έκκληση των Πρυτάνεων και ενέργειες της αρμόδιας Υπουργού Φρόσως Κιάου, εκδόθηκε νέα συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Βάσει αυτής, «το ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πρώην ΕΙΝ) θα συνεχίσει την υποστήριξη των Εστιών έως την πάροδο τριών μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των ΝΠΙΔ που θα ιδρυθούν στα ΑΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.4009/2011 (Α’ 195)».

Σύμφωνα με το Υπουργείο, και δεδομένης της πρότερης δήλωσης των Πρυτάνεων περί προσωρινής αδυναμίας κάλυψης της νέας αυτής αρμοδιότητας (οικονομική διαχείριση και κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Εστιών), με την απόφαση αυτή «διασφαλίζεται η φοιτητική μέριμνα». Επιπλέον αποτρέπεται προς ώρας το ενδεχόμενο να προκληθούν σημαντικά προβλήματα για τους φιλοξενούμενους φοιτητές αλλά και να δημιουργηθούν συνθήκες αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους στις Εστίες.

Στην ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου τονίζεται ότι συνεχίζεται η υγειονομική περίθαλψη προς τους φοιτητές, όπως ακριβώς προβλεπόταν και στον προηγούμενο νόμο.

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ζήτησε τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως προς «τη δυνατότητα εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών όχι μόνο το Σεπτέμβριο -όπως υπαγορεύει η από 15/3/2012 εγκύκλιος του Υπουργείου- αλλά και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου … Το ερώτημα συνίσταται στο αν εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομικό καθεστώς έως την έκδοση του Οργανισμού από το κάθε ίδρυμα». Η γνωμοδότηση εκκρεμεί.