Σταδιακή - τμηματική διακοπή και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται από τις 9.00  το πρωίέως τις 12.30 σε δρόμους του δήμου Δάφνης - Υμηττού λόγω τουαγώνα δρόμου «Γύρος Δάφνης - Υμηττού». Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στους ακόλουθους δρόμους:

- Χίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Ηπείρου.

- Ηπείρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μεγ. Σπηλαίου και Αλ. Παναγούλη.

- Αλ. Παναγούλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ηπείρου και της Πλατείας Υμηττού.

- Βρυούλων, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Υμηττού και της οδού Ναυπλίου.

- Ναυπλίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βρυούλων και Μελ. Μερκούρη.

- Καλλιπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μελ. Μερκούρη και Κολοκοτρώνη.

- Κολοκοτρώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιπόλεως και της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως.

- Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Κοτυώρων και Λεωφ. Σμύρνης και Ασπένδου.

- Κοτυώρων, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφ. Σμύρνης.

- Λεωφ. Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κοτυώρων και της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως.

- Ασπένδου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως και της οδού Προύσης.

- Προύσης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ασπένδου και της Λεωφ. Ηλιουπόλεως. 

- Λεωφ. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσης και Ειδομένης. 

- Ειδομένης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ηλιουπόλεως και της Λεωφ. Βουλιαγμένης. 

- Κανάρη, στο τμήμα της μεταξύ της πλατείας Ηρώων και της Λεωφ. Παπαναστασίου. 

- Λεωφ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Ακροπόλεως. 

- Ακροπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Παπαναστασίου και της οδού Μπουμπουλίνας. 

- Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Εθνάρχου Μακαρίου. 

- Γραβιάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και της Λεωφ. Βουλιαγμένης. 

- Εθνάρχου Μακαρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας και Γραβιάς. 

- Αγ. Βαρβάρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γραβιάς και της Πλατείας Δημαρχείου.