Από σήμερα αρχίζει να ισχύει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).  Όσοι δικαιούστε τις ειδικές κάρτες, μπορείτε να τις παραλαμβάνετε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των δήμων καθώς και από τις διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής. 

Πάντως, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προηγούμενα δελτία (αυτά δηλαδή του 2011) είναι σε ισχύ μέχρι την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012.