Δημοσιεύματα περί αυξήσεων των προσλήψεων στο Δημόσιο και παραβίασης των δεσμεύσεων της χώρας έναντι της τρόικας διέψευσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Όπως διαβεβαιώνει το υπουργείο, οι περιορισμοί που ισχύουν έχουν τηρηθεί απόλυτα, κατόπιν συμφωνίας και με τους εκπροσώπους της τρόικας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το υπουργείο, το 2011 είχε συμφωνηθεί η υιοθέτηση ανώτατου ορίου 8.000 προσλήψεων τακτικού προσωπικού. Οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2011 ανέρχονται σε 5.633 τακτικό προσωπικό.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν 3.424 μεταφορές τακτικού προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, επισημαίνει το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός του τακτικού προσωπικού που εισήλθε στο δημόσιο το 2011 ανήλθε σε 9.057, «αριθμός που προφανώς και απέχει κατά πολύ από τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας».

Όπως προσθέτει η ηγεσία του υπουργείου, τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2011 προέκυψε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου κατά 1.057 προσλήψεις, λόγω της μεταβολής του λόγου 1 προς 5 σε 1 προς 10 στο μέσο της χρονιάς, την 1η Ιουλίου 2011. Το γεγονός αυτό, σημειώνεται στην ανακοίνωση, γνωστοποιήθηκε στην τρόικα και συμφωνήθηκε η μικρή αυτή υπέρβαση να υπολογισθεί ως μείωση στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού του έτους 2012.

Όσον αφορά το έκτακτο προσωπικό, οι προσλήψεις για το 2010, περιορίστηκαν κατά 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2009. Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται, «για το 2011, οι προσλήψεις περιορίζονται κατά 15% σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2010, και ειδικότερα για το β΄ εξάμηνο του 2011, περιορίζονται κατά 50% σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2010, ενώ η πρόβλεψη για τα επόμενα έτη, είναι 10% μείωση έως και το 2015».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, καταλήγει το υπουργείο, «πληροφορίες που βασίζονται σε σημειώματα, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως η απαραίτητη επαλήθευση από τις δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργούν στρεβλώσεις και δυσμενείς εντυπώσεις της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό».