Κατηγορηματικά διαψεύδει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί αύξησης των προσλήψεων και παραβίασης των δεσμεύσεων της χώρας μας έναντι των εταίρων μας. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι περιορισμοί που ισχύουν έχουν τηρηθεί απόλυτα, κατόπιν συμφωνίας και με το κλιμάκιο της τρόικας. 

Συγκεκριμένα σημειώνει ότι κατά το 2011 είχε συμφωνηθεί η υιοθέτηση ανώτατου ορίου 8.000 προσλήψεων. Οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αυτό ανέρχονται σε 5.633 τακτικό προσωπικό (κυρίως στα υπουργεία Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη).Παράλληλα σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκαν 3.424 μεταφορές τακτικού προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι ο συνολικός αριθμός του τακτικού προσωπικού που εισήλθε στο δημόσιο το 2011 ανήλθε σε 9.057, αριθμός που -όπως λέει η ανακοίνωση- απέχει κατά πολύ από τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2011 προέκυψε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου κατά 1.057 προσλήψεις. Η υπέρβαση αυτή έγινε λόγω της μεταβολής του λόγου 1 προς 5 σε 1 προς 10 στο μέσο της χρονιάς, την 1η Ιουλίου 2011. Το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε έγκαιρα στην τρόικα και συμφωνήθηκε η μικρή αυτή υπέρβαση να υπολογισθεί ως μείωση στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού του έτους 2012.

Όσον αφορά το έκτακτο προσωπικό, οι προσλήψεις για το 2010, περιορίστηκαν κατά 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2009 και για το 2011 μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2010.