Συνταγματική είναι η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι το Δημόσιο πρέπει να καταβάλει ευνοϊκότερο τόκο υπερημερίας της τάξης του 6% από τους ιδιώτες που οφείλουν στο Δημόσιο, οι οποίοι πρέπει να πληρώνουν επιτόκιο της τάξης του 8,75-12,25%, εξαιτίας των δυσχερών οικονομικών συγκυριών. Με ισχυρή πλειοψηφία (10-3), το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δέχτηκε την εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας, Παν. Ευστρατίου...

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε στο moneypost.gr