Δωρεάν εφαρμογή, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr), μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες ώστε να υπολογίσουν το ακριβές ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλουν για τις συναλλαγές τους με τα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία. Μέχρι τώρα η εφαρμογή προσφέρεται αποκλειστικά από τα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Χαλανδρίου, Σαλαμίνας, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Άρτας, Χίου, Ηρακλείου και Χανίων.