Την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων της, μεταξύ αυτών και τον διορισμό όλων των εκλεγμένων νέων μελών Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ζητεί με σχετική απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καθηγητών Πανεπιστημίου, από το υπουργείο Παιδείας.
Οι πανεπιστημιακοί ζητούν μεταξύ άλλων:

- Τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων νέων μελών ΔΕΠ. Λόγω της τεράστιας καθυστέρησης στο διορισμό των νέων συναδέλφων, τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.
- Την άμεση προώθηση των διαδικασιών για την προκήρυξη των οργανικών θέσεων των μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν (πλήρωση κενών θέσεων αποχωρούντων από την υπηρεσία).
- Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των πανεπιστημιακών τμημάτων με εντεταλμένους διδασκαλίας (πρώην διδάσκοντες του ΠΔ 407/80) ώστε τα Τμήματα να μπορέσουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών.
- Τη συνολική επαναφορά της δυνατότητας μετακίνησης μεταξύ Ιδρυμάτων για όλες τις βαθμίδες και όχι μόνο για τους πρωτοβάθμιους καθηγητές. Η προτεινόμενη διαδικασία αποτελεί στις παρούσες συνθήκες τη μοναδική δυνατότητα κινητικότητας των πανεπιστημιακών μεταξύ των Ιδρυμάτων.
- Τη διασφάλιση των ερευνητικών και διδακτικών καθηκόντων των λεκτόρων, ρητή εκπροσώπησή τους στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου και εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
- Την άμεση διόρθωση της απάντησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) με αριθμό 2/3092/0022/23-01-2012, όπου ισχυρίζεται ότι νεοπροσλαμβανόμενα μέλη ΔΕΠ που τυχαίνει να έχουν ήδη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο Δημόσιο χάνουν πλήρως και σε κάθε περίπτωση το ήδη αναγνωρισμένο επίδομα χρόνου υπηρεσίας.