Απόψε τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων υποψηφίων με ηλεκτρονικό τρόπο, για την επιλογή στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Παράταση στην προθεσμία δεν πρόκειται να δοθεί, αφού ο ρυθμός και το ποσοστό των υποψηφίων που υπέβαλε μηχανογραφικό δελτίο κρίνεται επαρκές. 

Πέρυσι που είχε δοθεί παράταση το ποσοστό που είχε υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο, μετά την παράταση, ήταν όσο και σήμερα, δηλαδή πάνω από το 90% των υποψηφίων.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί το μηχανογραφικό δελτίο, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην επιλογή για τις σχολές.