Ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε τη δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού μερικής απασχόλησης, που απασχολείται στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι έιναι απλήρωτοι από τι; αρχές του 2012.

Από το υπουργείο υπογράφηκαν η καταβολή της α' δόσης, ύψους 2 εκατ. ευρώ, για τις λειτουργικές ανάγκες των εργοστασίων αφαλάτωσης νησιωτικών Δήμων, οι αποφάσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και τις λειτουργικές ανάγκες των Μαθητικών Εστιών, ύψους 4,63 εκατ. ευρώ και 1,270 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2012.