Τη συνεργασία του υπουργείου Υγείας με το Εθνικό Τυπογραφείο για την την εκτύπωση των Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού ανακοίνωσε ο Ανδ. Λυκουρέντζος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την απόφαση αυτή ο υπουργός Υγείας ανταποκρίνεται στην «αυξανόμενη ζήτηση βιβλιαρίων λόγω των ελλείψεων, οι οποίες εμφανίζονται στις μαιευτικές κλινικές και στις υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης και αφετέρου εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης δαπάνης».

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, το προηγούμενο κόστος εκτύπωσης ανήλθε το 2010 σε 1,19 ευρώ ανά αντίτυπο, ενώ η εκτύπωση που προωθείται για το 2012 κοστίζει 0,37 ευρώ.