Η απόφαση ελήφθη με βάση εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο επανακαθορισμού του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Αριστοτέλους έχει τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ προηγήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης και των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

«Στόχος μας είναι, μέχρις ότου προχωρήσουμε στις εργασίες ανάπλασης, να δώσουμε μια “ανάσα” στην πλατεία και να αλλάξουμε την άναρχη εικόνα που επικρατεί σήμερα με γνώμονα την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και την ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών στις στοές και στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο δήμος Θεσσαλονίκης ήρθε σε άμεση συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου σχετικά με τη χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στην Αριστοτέλους, ώστε να συμφωνήσουν στην ισομερή κατανομή του κοινόχρηστου χώρου και να αποτρέψουμε αυθαίρετες καταλήψεις από εκείνους που δεν τηρούν τους κανόνες», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Κουράκης.

Τι προβλέπεται
Η νέα απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει την απαγόρευση της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εντός των στοών εκατέρωθεν της πλατείας Αριστοτέλους, αλλά και την οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου που διατίθεται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Ταυτόχρονα οριοθετούνται τέσσερις εγκάρσιοι διάδρομοι πλάτους τεσσάρων μέτρων για την ακώλυτη διέλευση πεζών από τις στοές προς τον κεντρικό χώρο της πλατείας. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση πεζών, ελάχιστου πλάτους 1,50 μέτρου, όπως και η δυνατότητα προσέγγισης οχημάτων έκτακτης ανάγκης στις εισόδους των οικοδομών που βρίσκονται εντός των στοών της πλατείας, και ιδίως η δυνατότητα ανάπτυξης πυροσβεστικού οχήματος.

Σημαντικό είναι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ότι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος παραβιάζει τα όρια ή τους λοιπούς περιορισμούς για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ανακαλείται άμεσα η απόφαση με την οποία διατέθηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα τμήμα του κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Αριστοτέλους.