Για συνεχιζόμενη καθυστέρηση των πληρωμών των μελών του από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει μέχρι και το πάγωμα των πληρωμών, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.

Ενδεικτικά, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, αναφέρει κάποια από τα ποσά που οφείλουν μερικά από τα Ασφαλιστικά Ταμεία στα μέλη του:

Ο ΟΠΑΔ οφείλει περίπου το ποσό των 120 εκ.ευρώ, που αφορά συνταγές από τον Μάρτιο του 2010

Οι Δικηγόροι Αθηνών οφείλουν το ποσό των 2.600.000 ευρώ, που αφορά συνταγές από τον Μάιο του 2010

Οι Δικηγόροι Επαρχιών οφείλουν το ποσό των 450.000 ευρώ που αφορά συνταγές από τον Απρίλιο του 2010

Ο ΗΣΑΠ οφείλει το ποσό των 600.000 ευρώ που αφορά συνταγές από τον Μάιο του 2010

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ανακοινώνει την απόφασή του να προσφύγει σε κάθε ένδικο μέσο για να εισπράξουν τα μέλη του τα χρωστούμενα, εξετάζοντας ταυτοχρόνως την άρση της πίστωσης προς ορισμένα Ασφαλιστικά Ταμεία.

"Αμέσως μετά τις εκλογές θα προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη προχωρώντας σε έκδοση διαταγής πληρωμής για όσα Ασφαλιστικά Ταμεία δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις".

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αναφέρεται και στις πρόσφατες καταγγελίες, που έχουν σχέση με κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονται τα ασφαλιστικά ταμεία και τα οποία αποτελούνται από γιατρούς και φαρμακοποιούς, τονίζοντας όμως ότι "είναι άξιο περιέργειας πώς ξαφνικά αυτή την χρονική στιγμή ανακάλυψαν αυτό που εμείς χρόνια καταγγέλλουμε εγγράφως: ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατευθυνόμενης συνταγογράφησης με αποτέλεσμα βλαπτικό και για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και για τον κλάδο μας. Είναι αξιοπερίεργο πώς σε έγγραφη καταγγελία μας το ίδιο το ΙΚΑ μας απάντησε εγγράφως ότι δεν αποτελεί κατευθυνόμενη συνταγογραφία περίπτωση κατά την οποία ιατρός κατεύθυνε προς συγκεκριμένο φαρμακείο το 90% της συνταγογραφίας του".

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ζητά να δοθούν ονόματα και στοιχεία για καταγγελλόμενους, υπογραμμίζοντας ότι "σε κάθε κλάδο υπάρχουν και κάποιοι επίορκοι που προσπαθούν για ίδιον όφελος να λειτουργήσουν παράνομα. Η απομόνωση αυτών των περιπτώσεων είναι ευθύνη του κλάδου μόνο όταν του έχουν δοθεί στοιχεία, διαφορετικά την ευθύνη την έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι σήμερα με τη στάση τους και τις ανώνυμες καταγγελίες τους, καταγγέλλουν τους φαρμακοποιούς ως υπεύθυνους για την διάλυση του Ασφαλιστικού Συστήματος".