Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του αποπεμφθέντος από το δικαστικό σώμα Ευάγγελου Καλούση κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Ο κ. Καλούσης φέρεται, σύμφωνα με τον ΔΣΑ να έχει συστήσει «μία δήθεν δικηγορική εταιρεία, η οποία όμως, όπως ο ίδιος ομολογεί, είναι εταιρεία του Εμπορικού Νόμου (άρθρα 47-50), παραβιάζοντας τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος».

Ο ΔΣΑ ζητεί την έκδοση απόφασης με την οποία αφενός θα σφραγιστεί το γραφείο που χρησιμοποιεί ο κ. Καλούσης «για την παροχή δήθεν νομικών υπηρεσιών αντιποιούμενος το δικηγορικό λειτούργημα» και αφετέρου θα διαταχθεί η παύση λειτουργίας της ιστοσελίδας που διατηρεί ο ίδιος «για την προβολή του μορφώματος που – παρά το νόμο – έχει συστήσει».

Ζητεί ακόμη να επιβληθεί κατά του κ. Καλούση χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός έτους για κάθε ημέρα διατήρησης της ανάρτησης της «παραπλανητικής ιστοσελίδας».

Όπως επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σε σχετική ανακοίνωσή του, στόχος των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, «η προστασία του δημόσιου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των πολιτών σχετικά με την αποτελεσματική πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη, τα οποία τίθενται υπό διακινδύνευση εξαιτίας των παράνομων ενεργειών του πρώην δικαστικού λειτουργού».

«Η παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας είναι αναγκαία προκειμένου να απαγορευτεί στο μέλλον στον αποπεμφθέντα πρώην δικαστικό λειτουργό να μετέρχεται δικηγορικής ύλης, κατά τρόπο προκλητικό, ο οποίος παραβιάζει το νόμο», καταλήγει η ανακοίνωση.