Νόμιμο κρίθηκε από το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο πλέον μετονομάζεται σε υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο διατάγματος που κατατέθηκε στο ΣτΕ, σημειώνεται ότι στις αρμοδιότητές του μετονομασθέντος υπουργείου επανέρχεται το Λιμενικό Σώμα το οποίο λαμβάνει ως νέο όνομα το εξής: Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.
 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, με την υπ' αριθμ. 104/2012 γνωμοδότησή τους, καταγράφουν ότι «καθίσταται επιτακτική ανάγκη αφενός η έκδοση νομοθετήματος με κωδικοποιητικό περιεχόμενο, για την συστηματική καταγραφή της οργανωτικής δομής και των αρμοδιοτήτων όλων των υπουργείων και αφετέρου η κατάρτιση, το ταχύτερο δυνατόν, νέων οργανισμών των υπουργείων, με βάση την υφιστάμενη διάρθρωση και τις απορρέουσες από τη διάρθρωση αυτή αρμοδιότητές τους».
 

Συν τοις άλλοις, υπήρξε συμφωνία ως προς την παραμονή της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, καθώς και των υπηρεσιών της (προσωπικό κοκ) στο υπουργείο Ανάπτυξης.