Κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού συνιστάται στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, θα προΐσταται μετακλητός γενικός γραμματέας (με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων), ενώ σε αυτήν περιέρχεται το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που ανήκαν και υπηρετούσαν στο πρώην υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και εποπτεία των φορέων που υπάγονταν σε αυτό, σύμφωνα και «με τη ρύθμιση της περίπτωσης β' παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π. 85/2012».

Το επίμαχο σχέδιο διατάγματος υπογράφεται από τους υπουργούς Παιδείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Αρβανιτόπουλο, Ιωάν. Στουρνάρα και Αντ. Μανιτάκη, αντίστοιχα.