Παύει να ισχύει απο σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται καθημερινά ελεύθερα μέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίζει τα περιοριστικά μέτρα για την περίοδο 2012-2013.