Ο αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος παραμένει στη θέση του αρχηγού της ΕΛΑΣ, όπως προκύπτει από τις κρίσεις που άρχισαν νωρίτερα σήμερα.

Οι αντιστράτηγοι Γρηγόριος Μπαλάκος και Νικόλαος Σερέτης αποστρατεύθηκαν, ενώ παραμένουν στις θέσεις τους οι αντιστράτηγοι Αδαμάντιος Σταματάκης και Δημήτριος Παπαδόπουλος.


Οι κρίσεις θα συνεχιστούν αργά τη Δευτέρα με το βαθμό του υποστρατήγου.