Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, καθώς και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Έβρου και Ξάνθης ζητούν, με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), την ακύρωση απόφασης του υπηρεσιακού υπουργού Εθνικής Άμυνας, Φραγκούλη Φράγκου, με την οποία δόθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστημάτων του «Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη.

Οι σύλλογοι των φαρμακοποιών , που κρίνουν ότι η απόφαση προσκρούει τόσο στο Σύνταγμα όσο στην ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία,  ζητούν την ακύρωση και προγενέστερης απόφασης της κυβέρνησης Πικραμμένου, με την οποία ορίζονταν οι δικαιούχοι λήψης υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.
 

Όπως τονίζεται, η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις σε σημαντικούς τομείς που έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις και δεσμεύουν την καινούργια κυβέρνηση.
 

Προσθέτουν ακόμα, οι φαρμακοποιοί, ότι η λειτουργία υποκαταστημάτων στρατιωτικών φαρμακείων έπρεπε να συντελεστεί σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος, δηλαδή με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση, όπως συνέβη εν προκειμένω.
 

Επιπρόσθετα υποστηρίζεται πως η επίμαχη υπουργική απόφαση παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 4 και 5), καθώς είναι σε θέση να προμηθεύονται φάρμακα από τα στρατιωτικά φαρμακεία δεκάδες χιλιάδες πολιτών, όπως είναι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κ.λπ., ενώ αντίθετα υπάλληλοι των υπόλοιπων υπουργείων δε δύνανται να προμηθεύονται φάρμακα.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, ακόμα νοθεύεται και η ελεύθερη αγορά φαρμάκων, αφού υπονομεύονται οι όροι του υγιούς ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία  μονοπωλιακών καταστάσεων.
 

Τέλος, οι φαρμακοποιοί δικαιολογούν τον ισχυρισμό περί ακύρωσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, αφού τα στρατιωτικά φαρμακεία μπορούν να πωλούν φάρμακα με μειωμένες τιμές (-20%), ενώ δεν έχουν κόστος στέγασης και προσωπικού, δεν φορολογούνται, δεν υπόκεινται σε δημοτικά τέλη και φόρους κ.ά.