Συνεχείς καταγγελίες φθάνουν στον ΕΟΠΥΥ από ασφαλισμένους, οι οποίοι παρατηρούν ότι πολλοί γιατροί, αν και συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό, ζητούν χρήματα για τις επισκέψεις, επικαλούμενοι το ότι έχουν υπερβεί το όριο των 150 έως 200 δωρεάν επισκέψεων ανά μήνα.

Σύμφωνα με το Έθνος, κατόπιν των καταγγελιών, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την «τήρηση των συμβατικών όρων και κανόνων ιατρικής δεοντολογίας από τους συμβεβλημένους γιατρούς». Στην εγκύκλιο σημειώνεται πως η διοίκηση του Οργανισμού γίνεται αποδέκτης καταγγελιών, βάσει των οποίων, συμβεβλημένοι γιατροί είτε απαιτούν από ασφαλισμένους χρηματικό ποσό ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους είτε τους υποτιμούν με τη συμπεριφορά τους.

 

Η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών προβλέπει πως ο γιατρός λαμβάνει ως αμοιβή από τον ΕΟΠΥΥ, 10 ευρώ ανά επίσκεψη, με ανώτατο όριο μηνιαίων επισκέψεων τις 150 ή τις 200, ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση.

 

Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, ο γιατρός δεν επιτρέπεται να έχει καμία άλλη οικονομική απαίτηση από τον ασφαλισμένο στον Οργανισμό.

 

Εν τούτοις, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει καταθέσει πρόταση να επανεξεταστεί το ποσό των 10 ευρώ που αποδίδεται στους γιατρούς, αφού κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλό, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη λειτουργική στελέχωση των μονάδων του Οργανισμού.


Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Οργανισμού, Γεράσιμος Βουδούρης, κατά τη διάρκεια πρόσφατης διαδικασίας πρόσληψης 5.000 θεραπευτών για διετή θητεία, υποβλήθηκαν όχι περισσότερες από 2.000 αιτήσεις.

 

Πηγή: in.gr, Έθνος

TAGS