Αναρτήθηκαν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες Αξιολόγησης Αιτήσεων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2012-2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η υποβολή ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά από 18-07-2012 έως 24-07-2012 στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ.


TAGS