Προσωρινή, τμηματική και ανά μία λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, στο τμήμα της από το ύψος της οδού Σίνα έως την οδό Αμερικής, θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουλίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 22.00 έως τις 6.00 της επομένης.